Kjøkkenreferanser

Side 1 av 2
 
 
 
 
Side 2 av 2
 

Trappereferanser

Side 1 av 10
 
 
 
 
Side 2 av 10
 
 
 
 
Side 3 av 10
 
 
 
 
Side 4 av 10
 
 
 
 
Side 5 av 10
 
 
 
 
Side 6 av 10
 
 
 
 
Side 7 av 10
 
 
 
 
Side 8 av 10
 
 
 
 
Side 9 av 10
 
 
 
 
Side 10 av 10
 
 
 
For å eliminere muligheten for misforståelser mellom oss som jobber med dette daglig, og dere som kommer til oss for å bestille trapp, har vi laget denne oversikten over hva som er standard på våre trapper.

Dersom det skulle være ønskelig å få levert trapp med andre dimensjoner eller andre forskjeller fra denne normalen, er det selvsagt mulig.
I så fall spør oss, så skal vi svare etter beste evne.

Vanger: Tykkelse: 42 mm
Trinn: Tykkelse: 42 mm m/eik forkant trinn
Stusstrinn: Tykkelse: 14 mm heltreBarnesikringslist under trinn:

Meglere standard: Tykkelse: 65x65 mm
Meglere dreide: Tykkelse: 90x90 mm
Spiler standard: Tykkelse: 37x37 mm
Spiler dreid: Tykkelse: 40x40 mm
Utkjærte bord: Tykkelse: 14 mm

Håndløper standardtrapp - kun avrundet topp.
Håndløper trapp m/dreide spiler er med oldemorsprofil, tykkelse 42 mm.